Kontakt

Obchodné zastúpenie FOCUS Slovensko

SEMACO CZ s.r.o.
Holečkova 103/31
150 00 PRAHA 5 Smíchov

E.mail : semaco@semaco.net
Tel. + 420 770 684 112 + 420 603 17 16 91

Obchodné zastúpenie spoločnosti FOCUS, technická podpora, autorizovaná montáž

MAX Detail s.r.o.
Odborárska 1270/3
831 02 BRATISLAVA
E.mail : maxdetail@maxdetail.sk
Tel. + 421 903 966 980 + 421 905 960 104