50 rokov na cestách

Dominic Imbert, umelec, dizajnér, humanista a vizionár, začal svoje prvé experimenty v roku 1967 v ruinách statku na juhu Francúzska neďaleko mesta Viols-le-Fort. Po štúdiu literatúry, cestovaní po Aljaške, doktoráte na Sorbonne a profesúre na parížskom lýceu sa pustil do úplne iného "životného projektu".

Začal pracovať s hmotou a jeho pozornosť upútalo tvarovanie kovov. Postupne jeho záujem prerástol do vášne a oddanosti. V jeho dielach sa začal prejavovať väčší vzdor voči zaužívaným zvyklostiam. "Zaujíma ma to, čo ma ženie vpred, objavovanie toho, čo sa skrýva pod povrchom, tvar a zakrivenie, podstata pevného materiálu a jeho spracovanie," podľa slov Dominika Imberta.

Prelomom v jeho tvorbe bol ikonický model krbu - Gyrofocus. Tento dodnes obdivovaný dizajnérsky počin je stále v centre pozornosti a záujmu širokej klientely na celom svete, po ňom nasledovali ďalšie výnimočné koncepty. Úplne jedinečné, zavesené modely luxusných krbov neuniknú pozornosti v žiadnom interiéri, podobne ako bronzové sochy inštalované na stene, masívne solitéry ponechané v pôvodnej, surovej patine kovu...

Oheň zapriahnutý do jedinečného priestoru nás vyzýva k zastaveniu a návratu k archetypom.

Nový gyrofocus!

Výroba

SEMACO CZ

technická podpora

E.mail : semaco@semaco.net

Katalog 2022